Neidio i'r prif gynnwys Datganiad Hygyrchedd

Y newyddion diweddaraf


QAA yn cyhoeddi argraffiad wedi ei ddiweddaru o'i Fframweithiau ar gyfer Cymwysterau Addysg Uwch Cyrff Dyfarnu Graddau'r DU

Galwad am gyflwyniadau: Symposiwm Rhwydwaith Uniondeb ac Asesu Cymru QAA 2024 a ariennir gan CCAUC


Paratoi ar gyfer Adolygiad Gwella Ansawdd: dynodi blaenoriaethau gwelliant

Mawrth 19 - 2024

Ar-lein

Rhwydwaith Uniondeb ac Asesu Cymru a ariennir gan CCAUC: Symposiwm 2024

Mehefin 6 - 2024

Ar-lein


Y Blog


Ar ein blog, mae awduron gwadd ac arbenigwyr QAA yn trafod materion sy'n hynod bwysig i'n sector, yn y Deyrnas Unedig a ledled y byd.