Neidio i'r prif gynnwys Datganiad Hygyrchedd

Rydym yn gweithio gyda'n haelodau i ddiogelu safonau academaidd, gwella profiad dysgu'r myfyrwyr a sicrhau enw da addysg uwch y Deyrnas Unedig drwy'r byd i gyd.


I'n haelodau yng Nghymru, mae hyn yn cynnwys amrywiaeth fawr o weithgareddau sy'n benodol berthnasol i Gymru, megis trafodaethau ar draws y sector am bynciau allweddol, ymgysylltiadau â'r llywodraeth a rhanddeiliaid fel CCAUC a Phrifysgolion Cymru, a'r grŵp poblogaidd Rhwydwaith Ansawdd Cymru. Rydym yn hybu llais a diddordebau Cymru i'r un graddau â phob un o wledydd cartref eraill y Deyrnas Unedig, ac yn hwyluso cydweithrediadau a thrafodaethau ar draws y ffiniau.


Mae'r wybodaeth gyflawn yn ein llyfryn 'Aelodaeth yng Nghymru'.


Exception occured while executing the controller. Check error logs for details.

Mae fersiwn Saesneg y dudalen hon yn cynnwys rhagor o wybodaeth am Aelodaeth QAA mewn rhannau eraill o'r DU.