Neidio i'r prif gynnwys Datganiad Hygyrchedd

Mae'r Cod Ansawdd yn bwynt cyfeirio allweddol ar gyfer addysg uwch y DU sy'n diogelu buddiannau'r myfyrwyr a'r cyhoedd ac sy'n hyrwyddo enw da sector addysg uwch y DU am fod ymysg y gorau yn y byd.


Datblygwyd y Cod Ansawdd gan QAA ar ran y Pwyllgor Sefydlog Asesu Ansawdd i'r DU (UKSCQA), mewn ymgynghoriad â'r sector addysg uwch.


Mae'r Cod Ansawdd ar gael yn y Gymraeg hefyd.


Mae'r holl adnoddau a gwe-dudalennau ategol ar gael yn y Saesneg yn unig ar hyn o bryd.