Mae aelodau bwrdd QAA yn cynrychioli amrywiaeth eang o ddiddordebau ym maes addysg uwch a thu hwnt. Mae nifer o'r aelodau'n cael eu penodi oherwydd eu profiad ym myd diwydiant, masnach, cyllid neu'r proffesiynau, ac ma e genny m dau  ael od ar ein Bwrdd sy'n fyfyriwr. Mae gennym hefyd aelodau sydd wedi'u penodi gan gyrff sy'n cynrychioli sefydliadau addysg uwch y DU, a gan y cynghorau cyllido addysg uwch.


Code of Best Practice for QAA Board Members

Dyddiad cyhoeddi: 29 Maw 2018

In 1999, the Board of QAA adopted a Code of best practice for members of the Board (the Code), which since then has served as a guidance and reference point on governance matters for Trustees, staff and the interested public, and as reflection of the value QAA places on good governance.

Manylion y ddogfen
Awdur: QAA
Fformat: PDF
Maint y ffeil: 426 KB