Neidio i'r prif gynnwys Datganiad Hygyrchedd

 

Ar ran CCAUC, rydym yn gwneud Adolygiadau Ansawdd Porth o ddarparwyr addysg uwch i brofi eu darpariaeth addysg uwch yn erbyn y gofynion rheoleiddiol sylfaenol yng Nghymru o ran ansawdd. Rydym hefyd yn ail brofi yn erbyn agweddau'r gofynion rheoleiddiol sylfaenol sy'n ymwneud ag ansawdd ar ddiwedd cyfnod o bedair blynedd, pan fydd y darparwr yn gofyn i ni wneud hynny.

 

Nod cyffredinol Adolygiad Ansawdd Porth yw rhoi barn arbenigol i CCAUC am drefnau'r darparwr ar gyfer sicrhau ansawdd ei ddarpariaeth addysg uwch.

 

Lluniwyd y broses Adolygiad Ansawdd Porth i:

  • sicrhau bod buddiannau'r myfyrwyr yn cael eu diogelu
  • roi cyngor arbenigol i sicrhau bod enw da system addysg uwch y DU yn cael ei ddiogelu, gan gynnwys diogelu safonau academaidd
  • bennu meysydd sydd angen eu datblygu a/neu welliannau penodol a fydd yn helpu'r darparwr i fodloni'r gofynion rheoleiddiol sylfaenol.
  • Mae rhagor o wybodaeth am y ffordd y bydd CCAUC yn defnyddio canlyniadau Adolygiadau Ansawdd Porth i'w cael ar wefan CCAUC.

LLAWLYFR GYDA CHANLLAWIAU

Rhestr wirio o gyfrifoldebau ar gyfer darparwyr sy'n darparu cyrsiau gradd a ddyfernir gan Pearson Education Ltd

Dyddiad cyhoeddi: 19 Tach 2020

 

Os byddwch yn penderfynu mynd drwy'r broses Adolygiad Ansawdd Porth, anfonwch e-bost at CCAUC ar cyngorrheoleiddio@hefcw.ac.uk os gwelwch yn dda.

 

Bydd angen i chi roi gwybod i QAA hefyd am eich penderfyniad i gomisiynu Adolygiad Ansawdd Porth. Anfonwch e-bost at QAA ar ARCadmin@qaa.ac.uk os gwelwch yn dda.

 

Adolygiad Ansawdd Porth: Cymru - Ffurflen Gomisiynu

Dyddiad cyhoeddi: 19 Gorff 2023