Neidio i'r prif gynnwys Datganiad Hygyrchedd

Prifysgolion a Cholegau

Rydym yn gweithio gyda phrifysgolion a cholegau i sicrhau ansawdd a safonau yn sector addysg uwch y DU.

Myfyrwyr

Rydym yn cynnwys y myfyrwyr yn ein gwaith i gyd i sicrhau bod ganddynt y grym i siapio eu profiadau dysgu eu hunain.

Cyflogwyr

Rydym yn helpu i hybu dealltwriaeth a chydweithrediad rhwng y sector addysg uwch a'r byd busnes.

Y Sector Addysg Uwch

Rydym yn gweithio'n agos ag amrywiaeth o adrannau llywodraethau, cyrff cyhoeddus, cyrff cynrychioli a grwpiau cenhadaeth.

Cyrff Proffesiynol

Rydym yn gweithio gyda chyrff proffesiynol, statudol a rheoleiddio yn rhan o'n nod parhaol o gynnal a gwella ansawdd addysg uwch y DU.