Neidio i'r prif gynnwys Datganiad Hygyrchedd

Mae'r Asiantaeth Sicrhau Ansawdd Addysg Uwch (QAA) yn elusen annibynnol sy'n gweithio er budd y myfyrwyr a'r sector addysg uwch, ac mae'n un o arbenigwyr blaenllaw'r byd ym maes sicrhau ansawdd. Mae darparwyr addysg uwch a chyrff rheoleiddio'n ymddiried ynom ni i gynnal a gwella ansawdd a safonau. Rydym yn gweithio gyda llywodraethau, asiantaethau a sefydliadau drwy'r byd i gyd er budd addysg uwch y DU a'i henw da'n rhyngwladol.

Newyddion


QAA yn cyhoeddi canllawiau am Adolygiad ar gyfer Goruchwyliaeth Addysgol


Blog


Y sector addysg uwch yng Nghymru ar flaen y gad gyda’i ymagwedd a arweinir gan welliant at Adolygu Gwella Ansawdd

01/09/2024 - Athro Nichola Callow Dirprwy Is-Ganghellor (Addysg), Mhrifysgol Bangor

Ymgolli mewn Dysgu Drwy Drochi! Y Gydweithfa Gymreig: Gwella Dysgu ac Addysgu Digidol

11/10/2023 - Steph Tindall ennaeth Datblygu Ymarfer Addysgol, Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant

Hawlio’n ôl ymgysylltiad â myfyrwyr: Blwyddyn gyntaf agwedd gydweithredol o Gymru

01/06/2022 - Dr Myfanwy Davies Pennaeth Gwella Ansawdd, Prifysgol Bangor