Neidio i'r prif gynnwys Datganiad Hygyrchedd

Rydym yn diogelu safonau ac yn gwella addysg uwch y DU, lle bynnag y mae'n cael ei darparu ledled y byd. Rydym yn gwirio bod myfyrwyr yn derbyn yr addysg uwch y mae hawl ganddynt ei disgwyl.

Y diweddaraf am QAA


QAA Cymru yn lansio galwad am Brosiectau Gwelliant Cydweithredol a ariennir gan CCAUC

QAA Cymru yn cyhoeddi adroddiad blynyddol diweddaraf ar ymwneud â'r Gymraeg


Y Blog


Prosiect Deunyddiau Dysgu Digidol Cymraeg y Coleg Cymraeg Cenedlaethol

06/12/2021 - Delyth Ifan, Coleg Cymraeg Cenedlaethol

Gwella sgiliau cyflogadwyedd trwy’r Gymraeg a goresgyn diffyg hyder ymysg dysgwyr

06/12/2021 - Huw Swayne a Sian Harris, Brifysgol De Cymru

Gwella sgiliau cyflogadwyedd trwy’r Gymraeg a goresgyn diffyg hyder ymysg dysgwyr

19/11/2021 - Dr Nicole Johnson, Cymdeithas Ymchwil i Ddysgu Digidol Canada


Dan sylw


Darllen ein hadroddiadau

Chwilio am adroddiad adolygiad diweddaraf QAA ar gyfer darparwr addysg uwch penodol.