Neidio i'r prif gynnwys Datganiad Hygyrchedd

Rydym yn gwneud adolygiadau drwy ddefnyddio amrywiaeth o ddulliau. Dewisir pa ddull i'w ddefnyddio yn dibynnu ar nifer o ffactorau, gan gynnwys lleoliad a statws y darparwr a'r cymwysterau addysg uwch y mae'n eu cynnig.

 

Cliciwch ar y dolenni isod i weld gwybodaeth yn y Gymraeg am ein dulliau adolygu sy'n benodol berthnasol i Gymru. Mae fersiwn Saesneg y dudalen hon yn cynnwys y rhestr gyflawn o ddulliau adolygu QAA.

 

Adolygiad Gwella Ansawdd


Dyma'r dull o adolygu darparwyr addysg uwch yng Nghymru.

Adolygiad Ansawdd Porth: Cymru


Dyma'r dull a ddefnyddiwn i graffu ar ddarpariaeth addysg uwch darparwyr yn erbyn y gofynion rheoleiddiol sylfaenol perthnasol yng Nghymru..

Adolygiad o Brentisiaethau Gradd


Dyma'r dull a ddefnyddiwn yn 2022-23 i adolygu Prentisiaethau Gradd yng Nghymru.


Exception occured while executing the controller. Check error logs for details.