Neidio i'r prif gynnwys Datganiad Hygyrchedd

Yn yr adran hon, gallwch weld y swyddi gwag sydd ar gael gennym ar hyn o bryd, ynghyd â'r manylion llawn ynglŷn ag ymgeisio am swydd. I ganfod rhagor am QAA a'n gwaith, edrychwch ar ein tudalenAmdanom ni’.


Mae QAA yn gwerthfawrogi cydraddoldeb ac amrywiaeth ac yn cydnabod y manteision sy'n deillio ohonynt. Rydym yn croesawu ceisiadau gan unrhyw un cymwysedig ac rydym wedi ymrwymo i adeiladu tîm sy'n cynrychioli amrywiaeth o gefndiroedd, safbwyntiau a sgiliau.


Os oes gennych unrhyw gwestiynau am ein swyddi gwag, mae croeso i chi gysylltu â'n tîm Adnoddau Dynol drwy ffonio 01452 557040 neu anfon e-bost at  vacancies@qaa.ac.uk.

 

Darllenwch Hysbysiad Preifatrwydd QAA – ein cydweithwyr i ddeall sut byddwn ni’n defnyddio ac yn diogelu gwybodaeth a ddarperir gan ymgeiswyr fel rhan o’r broses recriwtio.

Nid oes swyddi gwag ar hyn o bryd