Neidio i'r prif gynnwys Datganiad Hygyrchedd

Mae tîm y wasg QAA yma i helpu newyddiadurwyr sydd â chwestiynau am ein gwaith i ddiogelu safonau a gwella ansawdd addysg uwch yn y DU. Am mai ni yw'r corff annibynnol ar gyfer sicrhau ansawdd addysg uwch y DU, gallwn gynnig sylwadau am amrywiaeth o faterion yn ymwneud ag addysg uwch yn y DU a thramor.


Cysylltu â'r tîm


Kevin McStravock

Swyddog Cysylltu a Chyfathrebu â'r Cyhoedd a'r Wasg

07884 601 095

Ymholiadau yn y Gymraeg

Saesneg yw iaith aelodau ein tîm y wasg, ond mae croeso i chi anfon eich ymholiadau atom yn y Gymraeg, a byddwn yn ymateb yn Gymraeg hefyd. Ceisiwn ateb o fewn tri diwrnod gwaith.

Cofrestru i dderbyn Newyddion QAA

Gallwch gofrestru i dderbyn Newyddion QAA, sef y cylchlythyr y mae QAA yn ei anfon ar yr e-bost bob pythefnos ac sy'n rhoi gwybodaeth am adroddiadau adolygu, cyhoeddiadau, digwyddiadau, ymgynghoriadau, swyddi gwag a'n newyddion diweddaraf.

Ymholiadau eraill

Os oes gennych ymholiadau nad ydynt yn gysylltiedig â'r cyfryngau, ewch i'n tudalen 'Cysylltu â ni' os gwelwch yn dda.