Neidio i'r prif gynnwys Datganiad Hygyrchedd

Mae QAA wedi ymrwymo i weithio mewn modd moesegol a chymdeithasol gyfrifol ar draws pob maes o’n busnes, ac i gyfrannu at amcanion cymdeithasol ehangach. Rydym yn gwneud pob ymdrech i leihau effaith amgylcheddol ein gweithgareddau, ac rydym wedi gosod targed o gyrraedd sero net erbyn 2040.
 
Mae ein polisi Cyfrifoldeb Cymdeithasol Corfforaethol a Chynaladwyedd yn nodi ein hymagwedd at waith yn y maes hwn, ac mae gennym ni Bwyllgor CCC a Chynaladwyedd sy’n helpu â blaenoriaethu ac arwain ein gweithgareddau i weithredu’r polisi. Gweler hefyd ein Datganiad ar Gaethwasiaeth Fodern isod.