Neidio i'r prif gynnwys Datganiad Hygyrchedd

Sut y cawn ein hariannu

Rydym yn gorff annibynnol, yn elusen gofrestredig ac yn gwmni cyfyngedig drwy warant. Felly, cawn ein hariannu drwy sianelau niferus.

Ein Bwrdd

Mae ein Bwrdd yn gyfrifol am ddatblygu a goruchwylio ein cyfeiriad strategol, ein gwaith o ddatblygu polisïau, ein cyllid a'n perfformiad.

Ein Uwch Dîm Rheoli

Mae ein tîm rheoli'n sicrhau ein bod yn parhau i wella ansawdd a safonau addysg uwch y DU.

Ein pwyllgorau

Rydym yn gweithio gyda nifer o wahanol bwyllgorau i sicrhau bod ansawdd addysg uwch y DU o'r radd flaenaf drwy'r byd i gyd.

Cyfrifoldeb cymdeithasol corfforaethol a chynaladwyedd

Mae QAA wedi ymrwymo i weithio mewn modd moesegol a chymdeithasol gyfrifol ar draws pob maes o’n busnes.