Neidio i'r prif gynnwys Datganiad Hygyrchedd

Sut y cawn ein hariannu

Mae QAA yn gorff annibynnol, yn elusen gofrestredig ac yn gwmni cyfyngedig drwy warant. Felly, cawn ein hariannu drwy sianelau niferus.

Ein Bwrdd

Mae ein Bwrdd yn gyfrifol am ddatblygu a goruchwylio ein cyfeiriad strategol, ein gwaith o ddatblygu polisïau, ein cyllid a'n perfformiad.

Ein Uwch Dîm Rheoli

Mae ein tîm rheoli'n gyfrifol am sicrhau ein bod yn parhau i wella ansawdd a safonau addysg uwch y DU.

Ein pwyllgorau

Mae QAA yn gweithio gyda nifer o wahanol bwyllgorau i sicrhau bod ansawdd addysg uwch y DU o'r radd flaenaf drwy'r byd i gyd.