Neidio i'r prif gynnwys Datganiad Hygyrchedd

Rydym yn diogelu safonau ac yn gwella addysg uwch y DU, lle bynnag y mae'n cael ei darparu ledled y byd. Rydym yn gwirio bod myfyrwyr sy'n gweithio tuag at ennill cymhwyster y DU yn derbyn yr addysg uwch y mae hawl ganddynt ei disgwyl.


Yr hyn a wnawn

Mae ein gweithgareddau'n amrywio o adolygu safonau ac ansawdd mewn prifysgolion a cholegau i gynhyrchu cyfarwyddyd allweddol i'r sector.

Ein trefn reoli

Rydym yn gorff annibynnol, yn elusen gofrestredig ac yn gwmni cyfyngedig drwy warant, o dan reolaeth ein Bwrdd.

Ymhle y gweithiwn

Rydym yn gweithio ymhob un o bedair gwlad y DU i sicrhau ansawdd yr addysg uwch. Rydym hefyd yn cefnogi systemau sicrhau ansawdd ar draws y byd.

Gyda phwy y gweithiwn

Rydym yn gweithio gydag amrywiaeth eang o bobl i wella addysg uwch, o ddarparu cyngor i'r llywodraeth i ymgynghori â'n tanysgrifwyr a myfyrwyr..

Gweithio i QAA

Canfyddwch sut brofiad yw gweithio i QAA. Edrychwch ar y swyddi gwag sydd ar gael gennym ar hyn o bryd, pa fanteision a gewch o weithio i ni a sut yr ydym yn gwobrwyo ein pobl.

Gweithio i QAA

Canfyddwch sut brofiad yw gweithio i QAA. Edrychwch ar y swyddi gwag sydd ar gael gennym ar hyn o bryd, pa fanteision a gewch o weithio i ni a sut yr ydym yn gwobrwyo ein pobl.