Neidio i'r prif gynnwys Datganiad Hygyrchedd

Diffiniadau

Mae QAA yn gwahaniaethu rhwng apeliadau (a adnabyddir hefyd fel gosodiadau) a chwynion, fel a ganlyn:


 • Apêl (neu osodiad) yw pan fydd sefydliad yn herio canlyniad adolygiad QAA neu benderfyniad arall a wnaed gan QAA.
 • Pan fydd rhywun yn cwyno i QAA, maent yn mynegi eu bod yn anfodlon â'r profiad a gawsent wrth ymwneud ag QAA. Gallent wneud cwynion ar ran eu sefydliad.

Mae apeliadau'n heriau penodol i benderfyniadau penodol a wneir o ganlyniad i adolygiad o dan un o'r dulliau adolygu QAA sydd wedi eu rhestru isod:


 • Adolygiad Addysg Uwch (Adolygiad AU)
 • Adolygiad Addysg Uwch ('Plus') (Adolygiad AU 'Plus', Lloegr a Gogledd Iwerddon)
 • Adolygiad Addysg Uwch (Darparwyr Amgen) (Adolygiad AU DA)
 • Adolygiad Addysg Uwch (Colegau Mewnosodedig) (Adolygiad AU CM)
 • Adolygiad Addysg Uwch (Darparwyr Tramor) (Adolygiad AU DP)
 • Adolygiad Addysg Uwch: Cymru (Adolygiad AU Cymru)
 • Goruchwyliaeth Addysgol - Trefniadau Eithriadol (GA-TE)
 • Cynllun Cydnabod ar gyfer Goruchwyliaeth Addysgol (Cynllun CGA)
 • Adolygiad ar gyfer Dynodi Cyrsiau Penodol (Adolygiad DCP)
 • Adolygiad Sefydliadol i Sicrhau Gwelliant (ELIR, yr Alban)
 • Adolygiad Ansawdd Porth: Cymru (Adolygiad APC)
 • Adolygiad Gwella Ansawdd (Adolygiad GA)
 • Adolygiad Ansawdd Rhyngwladol (Adolygiad ARh)
 • Mynediad i AU

Rhagor o wybodaeth