Neidio i'r prif gynnwys Datganiad Hygyrchedd

Mae'r Fframweithiau Cymwysterau'n nodi gwahanol lefelau'r cymwysterau addysg uwch a'r gofynion ar gyfer pob un o'r rhain. Mae un fframwaith i Gymru, Gogledd Iwerddon a Lloegr, ac un ar wahân i'r Alban, ac mae'r ddau wedi'u cyfuno mewn un cyhoeddiad.

Mae ail argraffiad ar gael erbyn hyn (Chwefror 2024)

Mae ail argraffiad y Fframweithiau ar gyfer Cymwysterau Addysg Uwch Cyrff Dyfarnu Graddau'r DU (a gyhoeddwyd ym mis Chwefror 2024) yn cynnwys diwygiadau i'r cyfeiriadau at God Ansawdd Addysg Uwch y DU a'r ffordd y mae sefydliadau'n cael eu hadolygu. Bwriedir y diweddariadau hyn er mwyn cymryd i ystyriaeth y newidiadau niferus a gafwyd yn nhrefniadau ansawdd y DU, yn arbennig yn Lloegr, ers cyhoeddi argraffiad cyntaf y ddogfen ‘Fframweithiau’ hon yn 2014. Diweddarwyd termau diffiniedig, a chynhwyswyd y disgrifiadau o'r pedwar prif ddosbarthiad safonau graddau baglor gydag anrhydedd, a gyhoeddwyd ar wahân yn y gorffennol fel atodiad ar wahân i'r ddogfen hon. Mae'r rhain yn cynrychioli diweddariadau bach ac mae prif elfennau'r Fframwaith ar gyfer Cymwysterau Addysg Uwch Cyrff Dyfarnu Graddau yn Lloegr, Cymru a Gogledd Iwerddon (FHEQ) a'r Fframwaith ar gyfer Cymwysterau Sefydliadau Addysg Uwch yn yr Alban (FQHEIS) yn parhau yr un fath. Am y tro cyntaf erioed, cynhyrchwyd fersiwn Cymraeg o'r ddogfen hon.