Neidio i'r prif gynnwys Datganiad Hygyrchedd

Mae'n rhaid i bob cais am bwerau dyfarnu graddau yn y DU gyfateb â'r canllawiau a'r meini prawf perthnasol a rhaid cyflwyno tystiolaeth ddogfennol benodol i gefnogi'r cais.

 

Mae'r canllawiau'n nodi'r meini prawf y mae'n rhaid i'r ymgeiswyr eu bodloni ac yn rhoi gwybodaeth am y cyd-destun cyfreithiol a rhagofynion eraill. Mae'r canllawiau penodol sy'n berthnasol yn amrywio yn dibynnu ar y math o bwerau a geisir a lleoliad yr ymgeisydd penodol yn y DU.

 

Dewiswch eich lleoliad chi