Neidio i'r prif gynnwys Datganiad Hygyrchedd

Mae'r Asiantaeth Sicrhau Ansawdd Addysg Uwch (QAA) yn elusen annibynnol sy'n gweithio er budd y myfyrwyr a'r sector addysg uwch, ac mae'n un o arbenigwyr blaenllaw'r byd ym maes sicrhau ansawdd. Mae darparwyr addysg uwch a chyrff rheoleiddio'n ymddiried ynom ni i gynnal a gwella ansawdd a safonau. Rydym yn gweithio gyda llywodraethau, asiantaethau a sefydliadau drwy'r byd i gyd er budd addysg uwch y DU a'i henw da'n rhyngwladol.

Newyddion


Llawlyfr diwygiedig wedi'i gyhoeddi ar gyfer Adolygiad Gwella Ansawdd yng Nghymru

QAA yn lansio ymgynghoriad ar lawlyfr diwygiedig ar gyfer Adolygu Gwella Ansawdd (Cymru)

QAA yn datgelu strategaeth newydd ar gyfer eu gwaith ym maes addysg drydyddol

Galwad am gyflwyniadau: Digwyddiad Symposiwm Rhwydwaith Uniondeb ac Asesu Cymru QAA a ariennir gan CCAUC

QAA Cymru yn lansio galwad am Brosiectau Gwelliant Cydweithredol a ariennir gan CCAUC

QAA Cymru yn cyhoeddi adroddiad blynyddol diweddaraf ar ymwneud â'r Gymraeg

Mae 'trefniadau cadarn' ar gyfer ansawdd ym Mhrifysgol De Cymru, yn ôl corff ansawdd annibynnol y DU

Mae 'trefniadau cadarn' ar gyfer ansawdd yng Ngholeg Castell-nedd Port Talbot, yn ôl corff ansawdd annibynnol y DU

Mae 'trefniadau cadarn' ar gyfer ansawdd yn Grŵp Llandrillo Menai, yn ôl corff ansawdd annibynnol y DU

Mae 'trefniadau cadarn' ar gyfer ansawdd ym Mhrifysgol Aberystwyth, yn ôl corff ansawdd annibynnol y DU

Mae 'trefniadau cadarn' ar gyfer ansawdd ym Mhrifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant, yn ôl corff ansawdd annibynnol y DU

QAA yn rhannu’r hyn a ddysgwyd o'r adolygiad Prentisiaethau Gradd yng Nghymru

Prifysgolion Cymru’n dangos eu hymrwymiad i uniondeb academaidd trwy arwyddo Siarter QAA

QAA yn cyhoeddi atodiad i Lawlyfr yr Adolygiad Gwelliant Ansawdd ar gyfer 2021-22

QAA YN CYHOEDDI LLAWLYFR AR GYFER YR ADOLYGIAD O BRENTISIAETHAU GRADD YNG NGHYMRU

QAA yn lansio ymgynghoriad ar lawlyfr ar gyfer yr adolygiad o Brentisiaethau Gradd yng Nghymru

QAA yn llenwi ei chyfarwyddiaeth wrth gychwyn ar ‘gyfeiriad newydd a chyffrous’

Canllawiau wedi'u diweddaru: arholi ac asesu drwy gyfrwng y Gymraeg yng Nghymru

Adolygiad ansawdd porth: cymru - mae llawlyfr y dull wedi ei gyhoeddi erbyn hyn

Mae'r Swyddfa Myfyrwyr a QAA yn cytuno ar drefniadau ar gyfer asesu ansawdd mewn addysg uwch

A all sylwadau ar y cyfryngau cymdeithasol helpu i ddarganfod risgiau ym maes addysg uwch?

Cystadleuaeth a sgiliau graddedigion i siapio penderfyniadau am bwerau dyfarnu graddau

 

Digwyddiadau


QAA Cymru – Prosiect Gwelliant Micro-gymwysterau (wedi’i ariannu gan CCAUC) Prosesau Sicrhau Ansawdd

Mai 24 - 2023

Ar-lein

QAA Cymru – Prosiect Gwelliant Micro-gymwysterau (wedi’i ariannu gan CCAUC): Ymarferoldeb Cyflwyno

Mehefin 7 - 2023

Ar-lein

Rhwydwaith Uniondeb ac Asesu Cymru a ariennir gan CCAUC: Digwyddiad Symposiwm 2023

Mehefin 9 - 2023

Ar-lein


Blog


Prosiect Deunyddiau Dysgu Digidol Cymraeg y Coleg Cymraeg Cenedlaethol

06/12/2021 - Delyth Ifan, Coleg Cymraeg Cenedlaethol

Gwella sgiliau cyflogadwyedd trwy’r Gymraeg a goresgyn diffyg hyder ymysg dysgwyr

06/12/2021 - Huw Swayne a Sian Harris, Brifysgol De Cymru

Gwella sgiliau cyflogadwyedd trwy’r Gymraeg a goresgyn diffyg hyder ymysg dysgwyr

19/11/2021 - Dr Nicole Johnson, Cymdeithas Ymchwil i Ddysgu Digidol Canada