Neidio i'r prif gynnwys Datganiad Hygyrchedd

Mae'r Asiantaeth Sicrhau Ansawdd Addysg Uwch (QAA) yn elusen annibynnol sy'n gweithio er budd y myfyrwyr a'r sector addysg uwch, ac mae'n un o arbenigwyr blaenllaw'r byd ym maes sicrhau ansawdd. Mae darparwyr addysg uwch a chyrff rheoleiddio'n ymddiried ynom ni i gynnal a gwella ansawdd a safonau. Rydym yn gweithio gyda llywodraethau, asiantaethau a sefydliadau drwy'r byd i gyd er budd addysg uwch y DU a'i henw da'n rhyngwladol.

Newyddion


Galwad am gyflwyniadau: Digwyddiad Symposiwm Rhwydwaith Uniondeb ac Asesu Cymru QAA a ariennir gan CCAUC

QAA Cymru yn lansio galwad am Brosiectau Gwelliant Cydweithredol a ariennir gan CCAUC

 

Digwyddiadau


QAA Cymru – Prosiect Gwelliant Micro-gymwysterau (wedi’i ariannu gan CCAUC) Prosesau Sicrhau Ansawdd

Mai 24 - 2023

Ar-lein

QAA Cymru – Prosiect Gwelliant Micro-gymwysterau (wedi’i ariannu gan CCAUC) Prosesau Sicrhau Ansawdd

Mehefin 7 - 2023

Ar-lein

Rhwydwaith Uniondeb ac Asesu Cymru a ariennir gan CCAUC: Digwyddiad Symposiwm 2023

Mehefin 9 - 2023

Ar-lein


Blog


Prosiect Deunyddiau Dysgu Digidol Cymraeg y Coleg Cymraeg Cenedlaethol

06/12/2021 - Delyth Ifan, Coleg Cymraeg Cenedlaethol

Gwella sgiliau cyflogadwyedd trwy’r Gymraeg a goresgyn diffyg hyder ymysg dysgwyr

06/12/2021 - Huw Swayne a Sian Harris, Brifysgol De Cymru

Gwella sgiliau cyflogadwyedd trwy’r Gymraeg a goresgyn diffyg hyder ymysg dysgwyr

19/11/2021 - Dr Nicole Johnson, Cymdeithas Ymchwil i Ddysgu Digidol Canada