Neidio i'r prif gynnwys Datganiad Hygyrchedd

Mae'r dudalen hon ar gael yn y Saesneg yn unig ar hyn o bryd.


Ein hegwyddor wrth wneud ein gwaith yng Nghymru yw y byddwn yn trin y Gymraeg a'r Saesneg yn gyfartal ac yn cydymffurfio â Mesur y Gymraeg (Cymru) 2011 fel y mae'n berthnasol i ni. Mae ein tudalen we benodol am ein gwaith yng Nghymru'n rhoi rhagor o wybodaeth.


Felly, mae'r tudalennau hynny ar ein gwefan sy'n ymwneud â'n gwaith yng Nghymru ar gael yn y Gymraeg hefyd.