Neidio i'r prif gynnwys Datganiad Hygyrchedd

Cyflwynir ceisiadau am bwerau dyfarnu graddau i Lywodraeth Cymru, ac maen nhw'n eu pasio atom ni i'w hasesu a'u craffu. Dylai sefydliadau sy'n ystyried gwneud cais gysylltu â Llywodraeth Cymru yn y lle cyntaf.

 

 

Mae ein llawlyfr yn rhoi manylion llawn y gofynion perthnasol, y broses ymgeisio a sut y bydd y cais yn cael ei ystyried.

 

Pwerau Dyfarnu Graddau yng Nghymru: Llawlyfr i Ymgeiswyr

Dyddiad cyhoeddi: 29 Gorff 2022