Neidio i'r prif gynnwys Datganiad Hygyrchedd

Grŵp Colegau NPTC

www.nptcgroup.ac.uk

Yr adroddiadau diweddaraf

Adolygiad Gwella Ansawdd: Goleg Castell-Nedd Port Talbot o dan yr enw masnachu Grŵp o Golegau NPTC, Yr Adroddiad Canlyniadau, Mehefin 2022

Dyddiad cyhoeddi: 07 Medi 2022

Adolygiad Gwella Ansawdd: Goleg Castell-Nedd Port Talbot o dan yr enw masnachu Grŵp o Golegau NPTC, Yr Adroddiad Technegol, Mehefin 2022

Dyddiad cyhoeddi: 07 Medi 2022

Canfyddiadau

  • Mae'r darparwr yn bodloni gofynion Rhan 1 y Safonau a Chanllawiau Ewropeaidd (ESG) o ran sicrhau ansawdd mewnol
  • Mae'r darparwr yn bodloni gofynion rheoleiddiol sylfaenol perthnasol y Fframwaith Asesu Ansawdd ar gyfer Cymru

Nodiadau pwysig

Mewn ymateb i'r canfyddiadau a amlygwyd yn adroddiad yr Adolygiad Gwella Ansawdd, cyhoeddodd y darparwr gynllun gweithredu.

Yr adroddiad blaenorol

Adolygiad Addysg Uwch: Cymru o Goleg Castell-Nedd Port Talbot yn masnachu fel Grwp o Golegau NPTC, Mawrth 2016

Dyddiad cyhoeddi: 11 Awst 2016