Neidio i'r prif gynnwys Datganiad Hygyrchedd

Canllawiau wedi'u diweddaru: arholi ac asesu drwy gyfrwng y Gymraeg yng Nghymru

Dyddiad: Medi 20 - 2019

Mae QAA wedi cyhoeddi canllawiau wedi'u diweddaru i gefnogi arferion effeithiol mewn arholi ac asesu ar gyfer rhaglenni addysg uwch sy'n cael eu darparu neu eu hasesu'n gyfan gwbl neu'n rhannol drwy gyfrwng y Gymraeg yng Nghymru.

Yng Nghymru, mae hawl i fyfyrwyr ofyn am gael eu hasesu drwy gyfrwng y Gymraeg, beth bynnag fo iaith neu ieithoedd eu haddysg.

Cafodd y canllawiau eu diweddaru i sicrhau eu bod yn ategu ac yn adlewyrchu Mesur y Gymraeg 2011 a disgwyliadau'r Cod Ansawdd Addysg Uwch y DU, a ddiweddarwyd ym mis Mawrth 2018.

Nod y canllawiau yw sicrhau bod asesiadau'n cael eu llunio gan ystyried anghenion myfyrwyr Cymraeg eu hiaith, i helpu prifysgolion a cholegau i'w sicrhau eu hunain bod eu rhaglenni'n cyflawni disgwyliadau cenedlaethol o ran ansawdd a safonau, p'un a ydynt yn cael eu darparu yn y Gymraeg neu'r Saesneg a pha un bynnag o'r ddwy iaith y mae'r myfyrwyr yn ei defnyddio yn eu hasesiadau.