Neidio i'r prif gynnwys Datganiad Hygyrchedd

Trwy glicio ar y dolenni isod, gallwch weld gwybodaeth yn y Gymraeg am y digwyddiadau hynny sy'n cael eu cynnal yng Nghymru.


Mae fersiwn Saesneg y dudalen hon yn rhoi rhestr gyflawn o ddigwyddiadau QAA sydd ar y gweill.
Rhwydwaith Ansawdd Cymru

Dyddiad: Mawrth 7 - 2023
Lleoliad: Ar-lein
""

Dydd Mawrth 7 Mawrth, 10:00 – 12:30 

Mae Rhwydwaith Ansawdd Cymru (RhAC) yn grŵp dan arweiniad y sector sy’n derbyn cefnogaeth gan QAA. Ei nod yw darparu cymorth i ymarferwyr ansawdd yng Nghymru ar faterion polisi ac arfer mewn meysydd sy'n ymwneud ag ansawdd dysgu ac addysgu, sicrwydd ansawdd a gwella ansawdd. Amcan y Rhwydwaith yw mynd ati ar y cyd i wella addysg uwch yng Nghymru, drwy rannu gwybodaeth a chynnig sylwadau ar eich arferion a'ch heriau.  

Cadeirydd y Rhwydwaith yw Nicola Poole, Pennaeth Ansawdd a Gwasanaethau Academaidd ym Mhrifysgol De Cymru. Fel rheol mae'n cwrdd tair gwaith y flwyddyn, ac yn cynnal sesiynau trafod wedi’u targedu rhwng cyfarfodydd ffurfiol o’r Rhwydwaith.  

Mae Rhwydwaith Ansawdd Cymru’n agored i aelodau QAA yn holl wledydd y DU.  

Dyma rai o’r themâu posibl ar gyfer y Rhwydwaith yn 2022-23:  

  • Canmoliaeth o Adolygiadau Gwella Ansawdd 
  • Gwella Ansawdd 
  • Ymgysylltiad myfyrwyr 
  • Partneriaethau – o fewn y DU a rhyngwladol 
  • Micro-gymwysterau 
  • Ymchwil Ôl-raddedig  

Mae adnoddau o’r Rhwydweithiau ar gael ar Wefan Adnoddau’r Aelodaeth.


Cofrestru

Gallwch weld rhagor o wybodaeth am y digwyddiad yma, gan gynnwys sut i gadw eich lle, ar ein gwefan gofrestru