Neidio i'r prif gynnwys Datganiad Hygyrchedd

Rhwydwaith Ansawdd Cymru

Dyddiad: Tachwedd 17 - 2020
Lleoliad: Ar-lein
dydd Mawrth 17 Tachwedd rhwng 13:00 a 16:00

Mae Rhwydwaith Ansawdd Cymru (RhAC) yn grŵp dan arweiniad y sector sy’n derbyn cefnogaeth gan ASA. Ei nod yw darparu cymorth i ymarferwyr ansawdd yng Nghymru ar faterion polisi ac ymarfer mewn meysydd sy'n ymwneud ag ansawdd mewn dysgu ac addysgu, sicrwydd ansawdd a gwella ansawdd. Amcan y Rhwydwaith yw mynd ati ar y cyd i wella addysg uwch yng Nghymru, drwy rannu gwybodaeth a chynnig sylwadau ar eich arferion a'ch heriau.

Cadeirydd y Rhwydwaith yw Nicola Poole (Prifysgol De Cymru) ac fel rheol mae'n cwrdd tair gwaith y flwyddyn. Mae'n agored i staff o aelodau ASA yng Nghymru, ynghyd â chynrychiolwyr o gyrff cynrychioli myfyrwyr


Cofrestru

Gallwch weld rhagor o wybodaeth am y digwyddiad yma, gan gynnwys sut i gadw eich lle, ar ein gwefan gofrestru