Neidio i'r prif gynnwys Datganiad Hygyrchedd

Rydym yn diogelu safonau ac yn gwella addysg uwch y DU, lle bynnag y mae'n cael ei darparu ledled y byd. Rydym yn gwirio bod myfyrwyr yn derbyn yr addysg uwch y mae hawl ganddynt ei disgwyl.

Y diweddaraf am QAA


QAA yn cyhoeddi Datganiad Meincnodi Pwnc ar gyfer Cymraeg

Dyddiad: Rhagfyr 5 - 2019

I gyd-daro â Diwrnod Hawliau'r Gymraeg sy'n cael ei gynnal am y tro cyntaf, mae QAA wedi cyhoeddi ei Datganiad Meincnodi Pwnc newydd ar gyfer Cymraeg.

Mae'r Datganiad newydd yn diffinio'r safonau academaidd y gellir eu disgwyl gan un sydd wedi graddio mewn Cymraeg - o ran yr hyn y gallai ei wybod, ei wneud a'i ddeall ar derfyn ei astudiaethau - ac mae'n disgrifio natur y pwnc.

Mae Cymraeg yn bwnc academaidd eang ac amrywiol sy'n cwmpasu'r iaith a'i llenyddiaeth, o'i dechreuadau hanesyddol hyd at y presennol, dulliau o'i defnyddio a'i hyrwyddo mewn cyd-destun cyfoes, yn ogystal â sicrhau ei ffyniant yn y dyfodol.

Mae'r cyfraniad a wna'r pwnc at wireddu'r dyhead o greu Cymru ddwyieithog yn un canolog. Mae'r data diweddar am hyn yn anogol: yn ôl canlyniadau'r Arolwg Blynyddol o'r Boblogaeth, roedd bron i 30% o bobl yng Nghymru (891,000 o bobl) 3 oed neu'n hŷn yn gallu siarad Cymraeg. Mae'r ffigurau hyn wedi bod yn cynyddu'n raddol bob blwyddyn ers Mawrth 2010 (25.2%, 731,000), wedi iddynt fod yn gostwng yn raddol o 2001 i 2007.

Y fersiwn ddiweddaraf gan QAA o'r Datganiad Meincnodi Pwnc yw'r pedwerydd argraffiad ohono, ar ôl cyhoeddi'r Datganiad cyntaf yn 2002 a'i adolygu a'i ddiwygio yn 2007 a 2015. Ni chafwyd unrhyw newidiadau i gynnwys y Datganiad sy'n berthnasol i'r pwnc, ond mae wedi'i ddiwygio i roi ystyriaeth i newidiadau i God Ansawdd Addysg Uwch y DU (2018), yn ogystal â newidiadau bychain eraill yn y sector.

Mae'r Datganiad wedi'i gyhoeddi yn y Gymraeg a'r Saesneg ar ein gwefan, ac mae ar gael drwy'r dudalen Chwilio am Ddatganiadau Meincnodi Pwnc.

Hefyd, yn ddiweddar mae QAA wedi cyhoeddi canllawiau wedi'u diweddaru i ddarparwyr addysg uwch ar arfer effeithiol mewn arholi ac asesu drwy gyfrwng y Gymraeg. Mae'r ddogfen hon wedi'i chyhoeddi yn y Gymraeg a'r Saesneg ar dudalen Ein Gwaith yng Nghymru ar wefan QAA.

QAA yn cyhoeddi Datganiad Meincnodi Pwnc ar gyfer Cymraeg

Dyddiad: Rhagfyr 5 - 2019

I gyd-daro â Diwrnod Hawliau'r Gymraeg sy'n cael ei gynnal am y tro cyntaf, mae QAA wedi cyhoeddi ei Datganiad Meincnodi Pwnc newydd ar gyfer Cymraeg.

Mae'r Datganiad newydd yn diffinio'r safonau academaidd y gellir eu disgwyl gan un sydd wedi graddio mewn Cymraeg - o ran yr hyn y gallai ei wybod, ei wneud a'i ddeall ar derfyn ei astudiaethau - ac mae'n disgrifio natur y pwnc.

Mae Cymraeg yn bwnc academaidd eang ac amrywiol sy'n cwmpasu'r iaith a'i llenyddiaeth, o'i dechreuadau hanesyddol hyd at y presennol, dulliau o'i defnyddio a'i hyrwyddo mewn cyd-destun cyfoes, yn ogystal â sicrhau ei ffyniant yn y dyfodol.

Mae'r cyfraniad a wna'r pwnc at wireddu'r dyhead o greu Cymru ddwyieithog yn un canolog. Mae'r data diweddar am hyn yn anogol: yn ôl canlyniadau'r Arolwg Blynyddol o'r Boblogaeth, roedd bron i 30% o bobl yng Nghymru (891,000 o bobl) 3 oed neu'n hŷn yn gallu siarad Cymraeg. Mae'r ffigurau hyn wedi bod yn cynyddu'n raddol bob blwyddyn ers Mawrth 2010 (25.2%, 731,000), wedi iddynt fod yn gostwng yn raddol o 2001 i 2007.

Y fersiwn ddiweddaraf gan QAA o'r Datganiad Meincnodi Pwnc yw'r pedwerydd argraffiad ohono, ar ôl cyhoeddi'r Datganiad cyntaf yn 2002 a'i adolygu a'i ddiwygio yn 2007 a 2015. Ni chafwyd unrhyw newidiadau i gynnwys y Datganiad sy'n berthnasol i'r pwnc, ond mae wedi'i ddiwygio i roi ystyriaeth i newidiadau i God Ansawdd Addysg Uwch y DU (2018), yn ogystal â newidiadau bychain eraill yn y sector.

Mae'r Datganiad wedi'i gyhoeddi yn y Gymraeg a'r Saesneg ar ein gwefan, ac mae ar gael drwy'r dudalen Chwilio am Ddatganiadau Meincnodi Pwnc.

Hefyd, yn ddiweddar mae QAA wedi cyhoeddi canllawiau wedi'u diweddaru i ddarparwyr addysg uwch ar arfer effeithiol mewn arholi ac asesu drwy gyfrwng y Gymraeg. Mae'r ddogfen hon wedi'i chyhoeddi yn y Gymraeg a'r Saesneg ar dudalen Ein Gwaith yng Nghymru ar wefan QAA.

Latest from QAADan sylw


Darllen ein hadroddiadau

Chwilio am adroddiad adolygiad diweddaraf QAA ar gyfer darparwr addysg uwch penodol.