Neidio i'r prif gynnwys Datganiad Hygyrchedd

Mae  ein Uwch Reolwyr  yn  gyfrifol am  sicrhau  ein bod  yn  parhau  i  wella  ansawdd a  safonau  addysg  uwch y DU,  gartref a  thramor. Rydym  yn  cefnogi  darparwyr  addysg  uwchmyfyrwyr a  llunwyr polisïau  drwy  rannu  ein  gwybodaethein  hadnoddau  a'n  harbenigedd  gydanhw  i'w  helpu  i  ateb  heriau'r  dyfodol.