Neidio i'r prif gynnwys Datganiad Hygyrchedd

Mae ein uwch dîm rheoli'n gyfrifol am sicrhau ein bod yn parhau i wella ansawdd a safonau addysg uwch y DU, gartref a thramor. Rydym yn cefnogi darparwyr addysg uwch, myfyrwyr a llunwyr polisïau drwy rannu ein gwybodaeth, ein hadnoddau a'n harbenigedd gyda nhw i'w helpu i ateb heriau'r dyfodol.