Neidio i'r prif gynnwys Datganiad Hygyrchedd

Mae'r Pwyllgor Myfyrwyr sy'n Cynghori'n cyfarfod dair gwaith y flwyddyn i hwyluso trafodaethau rhwng myfyrwyr a QAA ar ddatblygiadau yn y sector addysg uwch.


Mae Prif Weithredwr QAA ac aelodau eraill Bwrdd QAA yn mynychu cyfarfodydd y pwyllgor hwn, sydd wedi siapio prosiectau cenedlaethol gyda ffocws ar y myfyriwr ar y cyd gydag Undeb Cenedlaethol y Myfyrwyr, wedi cyflwyno adolygwyr sy'n fyfyrwyr i dimau adolygu QAA, ac wedi dylanwadu ar strategaeth gyffredinol QAA.

Aelodau'r Pwyllgor Myfyrwyr sy'n Cynghori

 • Chloe Field (Co-chair)
 • Xenia Levantis (Co-chair)
 • Lucy Adams
 • Liam Brady
 • Chris Brasnett
 • Dan Chevalier
 • Ness Chigariro
 • Jamie Crawford
 • Kathryn Cribbin
 • Amy Gallacher
 • Sean Holm
 • Cali Jakes
 • Ondrej Kucerak
 • Alam Mahbubul
 • Stella Maris
 • James McHale
 • Jack Medlin
 • Emma Murphy
 • Conor Naughton
 • Zoë Newth
 • Ellis Thomas
 • Harry Williams
Exception occured while executing the controller. Check error logs for details.