Neidio i'r prif gynnwys Datganiad Hygyrchedd

Mae'r Pwyllgor Myfyrwyr sy'n Cynghori'n cyfarfod dair gwaith y flwyddyn i hwyluso trafodaethau rhwng myfyrwyr a QAA ar ddatblygiadau yn y sector addysg uwch.


Mae Prif Weithredwr QAA ac aelodau eraill Bwrdd QAA yn mynychu cyfarfodydd y pwyllgor hwn, sydd wedi siapio prosiectau cenedlaethol gyda ffocws ar y myfyriwr ar y cyd gydag Undeb Cenedlaethol y Myfyrwyr, wedi cyflwyno adolygwyr sy'n fyfyrwyr i dimau adolygu QAA, ac wedi dylanwadu ar strategaeth gyffredinol QAA.

Aelodau'r Pwyllgor Myfyrwyr sy'n Cynghori

 • Co-chair - Robert Cashman
 • Co-chair - Amatey Doku
 • Shumela Ahmed
 • Emma Beenham
 • James Brown
 • Stuart Cannell
 • Caroline Fielder-Shatell
 • Josh Gulrajani
 • Matthew Kearns
 • Rojan Kumar
 • Becky Lees
 • Tom Lowe
 • Aaron Lowman
 • Ran Magnusdottir
 • Beth Massey
 • Kevin McStravock
 • Hannah Reilly
 • Olivia Sharp
 • Robert Simkins
 • Tania Struetzel