Neidio i'r prif gynnwys Datganiad Hygyrchedd

Prifysgol de Cymru

www.southwales.ac.uk/cymraeg/

Yr adroddiadau diweddaraf

Adolygiad Gwella Ansawdd: Brifysgol De Cymru, Yr Adroddiad Canlyniadau, Gorffennaf 2022

Dyddiad cyhoeddi: 14 Medi 2022

Canfyddiadau

  • Mae'r darparwr yn bodloni gofynion Rhan 1 y Safonau a Chanllawiau Ewropeaidd (ESG) o ran sicrhau ansawdd mewnol
  • Mae'r darparwr yn bodloni gofynion rheoleiddiol sylfaenol perthnasol y Fframwaith Asesu Ansawdd ar gyfer Cymru

Nodiadau pwysig

 Ymateb i'r canfyddiadau sydd wedi'u nodi yn yr adroddiad Adolygiad Sefydliadol, cyhoeddodd y darparwr gynllun gweithredu.

Yr adroddiad blaenorol

Gwybodaeth ychwanegol

Mewn Crëwyd y darparwr hwn drwy uno Prifysgol Morgannwg â Phrifysgol Cymru Casnewydd yn 2013.