Neidio i'r prif gynnwys Datganiad Hygyrchedd

Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant

www.uwtsd.ac.uk/cy/

Yr adroddiadau diweddaraf

Canfyddiadau

  • Mae'r darparwr yn bodloni gofynion Rhan 1 y Safonau a Chanllawiau Ewropeaidd (ESG) o ran sicrhau ansawdd mewnol
  • Mae'r darparwr yn bodloni gofynion rheoleiddiol sylfaenol perthnasol y Fframwaith Asesu Ansawdd ar gyfer Cymru

Nodiadau pwysig

Mewn ymateb i'r canfyddiadau, cyhoeddodd y darparwr gynllun gweithredu.

Yr adroddiad blaenorol

Gwybodaeth ychwanegol

Adolygiad Gwella Ansawdd rhannol o Ganolfan Ddysgu Birmingham, Mehefin 2019

Ym mis Mehefin 2019, gwnaeth QAA adolygiad o Ganolfan Ddysgu Birmingham sy'n rhan o Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant. Mae Adroddiad Canlyniadau ac Adroddiad Technegol yr adolygiad hwn wedi'u cyhoeddi isod. Mewn ymateb i'r canfyddiadau, cyhoeddodd y darparwr gynllun gweithredu.