Neidio i'r prif gynnwys Datganiad Hygyrchedd

Prifysgol Bangor

www.bangor.ac.uk/index.php.cy

Yr adroddiadau diweddaraf

Canfyddiadau

  • Mae'r darparwr yn bodloni gofynion Rhan 1 y Safonau a Chanllawiau Ewropeaidd (ESG) o ran sicrhau ansawdd mewnol
  • Mae'r darparwr yn bodloni gofynion rheoleiddiol sylfaenol perthnasol y Fframwaith Asesu Ansawdd ar gyfer Cymru

Nodiadau pwysig

Mewn ymateb i'r canfyddiadau sydd wedi'u nodi yn yr Adolygiad Gwella Ansawdd, cyhoeddodd y darparwr gynllun gweithredu.

Yr adroddiad blaenorol