Neidio i'r prif gynnwys Datganiad Hygyrchedd

Prifysgol Abertawe

www.swansea.ac.uk/cy/

Yr adroddiadau diweddaraf

Canfyddiadau

  • Mae'r darparwr yn bodloni gofynion Rhan 1 y Safonau a Chanllawiau Ewropeaidd (ESG) o ran sicrhau ansawdd mewnol
  • Mae'r darparwr yn bodloni gofynion rheoleiddiol sylfaenol perthnasol y Fframwaith Asesu Ansawdd ar gyfer Cymru

Yr adroddiad blaenorol