Neidio i'r prif gynnwys Datganiad Hygyrchedd

Grŵp Llandrillo Menai

www.gllm.ac.uk/?LangType1106

Yr adroddiad diweddaraf

Canfyddiadau

  • Mae'r gwaith o gynnal safonau academaidd y dyfarniadau a gynigir ar ran cyrff dyfarnu graddau a/neu sefydliadau dyfarnu eraill yn cyflawni disgwyliadau'r DU
  • Mae ansawdd y cyfleoedd dysgu i'r myfyrwyr yn cyflawni disgwyliadau'r DU
  • Mae ansawdd yr wybodaeth am y cyfleoedd dysgu'n cyflawni disgwyliadau'r DU
  • Mae'r gwelliant yn y cyfleoedd dysgu i'r myfyrwyr yn derbyn cymeradwyaeth