Neidio i'r prif gynnwys Datganiad Hygyrchedd

Coleg Penybont

www.bridgend.ac.uk

Yr adroddiad diweddaraf

Canfyddiadau

  • Gellir teimlo hyder bod y safonau academaidd yn ddibynadwy, yn bodloni gofynion y DU, ac yn cymharu'n rhesymol â'r safonau a osodir ac a gyflawnir gan ddarparwyr eraill yn y DU
  • Gellir teimlo hyder bod ansawdd profiad academaidd y myfyrwyr yn bodloni'r gofynion rheoleiddiol sylfaenol perthnasol