Neidio i'r prif gynnwys Datganiad Hygyrchedd

Coleg Gwent

https://www.coleggwent.ac.uk/cy

Yr adroddiad diweddaraf

Canfyddiadau

  • Gellir teimlo hyder bod y safonau academaidd yn ddibynadwy, yn bodloni gofynion y DU, ac yn cymharu'n rhesymol â'r safonau a osodir ac a gyflawnir gan ddarparwyr eraill yn y DU
  • Gellir teimlo hyder bod ansawdd profiad academaidd y myfyrwyr yn bodloni'r gofynion rheoleiddiol sylfaenol perthnasol

Yr adroddiad blaenorol