Neidio i'r prif gynnwys Datganiad Hygyrchedd

Rhwydwaith Ansawdd Cymru - cyfarfod cyfamserol

Dyddiad: Medi 14 - 2021
Lleoliad: Ar-lein
Dydd Mawrth 14eg Medi (15:00 - 16:00)

Mae Rhwydwaith Ansawdd Cymru yn cynnal y cyfarfod 'galw heibio' anffurfiol cyntaf ym mis Awst. Mae'r sesiwn gyfamserol hon yn gyfle i aelodau drafod unrhyw heriau neu arferion rhwng cyfarfodydd ffurfiol y rhwydwaith. Nid oes agenda ffurfiol ar gyfer y sesiwn hon.   

Mae Rhwydwaith Ansawdd Cymru (RhAC) yn grŵp dan arweiniad y sector sy’n derbyn cefnogaeth gan QAA. Ei nod yw darparu cymorth i ymarferwyr ansawdd yng Nghymru ar faterion polisi ac arfer yn y meysydd hynny sy'n ymwneud ag ansawdd mewn dysgu ac addysgu, sicrwydd ansawdd a gwella ansawdd. Amcan y Rhwydwaith yw mynd ati ar y cyd i wella addysg uwch yng Nghymru, trwy rannu gwybodaeth a chynnig sylwadau ar eich arferion a'r heriau sy’n eich wynebu. 

Cadeirydd y Rhwydwaith yw Nicola Poole (Prifysgol De Cymru) ac fel rheol mae'n cwrdd yn ffurfiol tair gwaith y flwyddyn. Mae'n agored i staff o’r sefydliadau AU hynny yng Nghymru sy’n aelodau QAA, ynghyd â chynrychiolwyr o gyrff cynrychioli myfyrwyr. Cofrestru

Gallwch weld rhagor o wybodaeth am y digwyddiad yma, gan gynnwys sut i gadw eich lle, ar ein gwefan gofrestru