We use cookies on this website. If you continue to use the website, we will use cookies to maximise your experience and help us to improve.

To find out more about cookies, how we use them and how to remove them, see our privacy and cookies statement.
safeguarding standards and improving the quality of UK higher education
Cryno lun o Farc Ansawdd Gymraeg ASA
Data ac adroddiadau am ansawdd a safonau ym Mhrifysgol Aberystwyth, o'r Asiantaeth Sicrhau Ansawdd Addysg Uwch (ASA).
Prifysgol Aberystwythadroddiadau, Yr Asiantaeth Sicrhau Ansawdd Addysg Uwch, ASA

Prifysgol Aberystwyth

www.aber.ac.uk

Adolygiad diweddaraf

Adolygiad Addysg Uwch: Cymru o Brifysgol Aberystwyth, Ebrill 2016
Barnau am safonau ac ansawdd

Mae'r gwaith o osod a chynnal safonau academaidd y dyfarniadau'n cyflawni disgwyliadau'r DU.

Mae ansawdd y cyfleoedd dysgu i'r myfyrwyr yn cyflawni disgwyliadau'r DU

Mae ansawdd yr wybodaeth am y cyfleoedd dysgu'n cyflawni disgwyliadau'r DU

Mae'r gwelliant yn y cyfleoedd dysgu i'r myfyrwyr yn cyflawni disgwyliadau'r DU

Cyhoeddwyd yr adroddiad Awst 2016

Adroddiad yr adolygiad blaenorol


​Nodyn

Rydym yn ymweld â phrifysgolion a cholegau unwaith bob chwe blynedd i gynnal Adolygiad Addysg Uwch o safonau ac ansawdd yr addysg maent yn ei darparu.

Rydym yn hyfforddi staff a myfyrwyr o ddarparwyr eraill i gynnal yr adolygiad o'r brifysgol neu goleg a gwneud dyfarniadau ar y ffordd mae'n rheoli ansawdd a safonau, ei ymrwymiad i'r broses o wella ei systemau, a pha mor ddibynadwy yw'r wybodaeth a gynhyrchir ynglyn â'i ddarpariaeth.

Rydym yn annibynnol o'r llywodraeth, prifysgolion a cholegau, a chaiff ein canfyddiadau a'n dyfarniadau eu cyhoeddi fan yma.

Statws:  tanysgrifiwr i ASA, a ariennir yn gyhoeddus, gyda phwerau dyfarnu graddau