Rydym yn diogelu safonau ac yn gwella addysg uwch y DU, lle bynnag y mae'n cael ei darparu ledled y byd. Rydym yn gwirio bod myfyrwyr yn derbyn yr addysg uwch y mae hawl ganddynt ei disgwyl.

Y diweddaraf am QAA


Rhwydweithiau Rhanbarthol QAA ar gyfer Gweithwyr Proffesiynol ym maes Sicrhau Ansawdd

10 to 12 Gorffennaf 2018

York

Hampshire

London

Manchester

Bournemouth

Birmingham


Dan sylw