Neidio i'r prif gynnwys Datganiad Hygyrchedd

Rhwydwaith Ansawdd Cymru: Rhannu Arfer o'r Adolygiad o Brentisiaethau Gradd (Cymru)

Dyddiad: Mawrth 2 - 2022
Lleoliad: Ar-lein

Mae Rhwydwaith Ansawdd Cymru (RhAC) yn grŵp dan arweiniad y sector sy’n derbyn cefnogaeth gan QAA. Ei nod yw darparu cymorth i ymarferwyr ansawdd yng Nghymru ar faterion polisi ac arfer mewn meysydd sy'n ymwneud ag ansawdd dysgu ac addysgu, sicrwydd ansawdd a gwella ansawdd. Amcan y Rhwydwaith yw mynd ati ar y cyd i wella addysg uwch yng Nghymru, drwy rannu gwybodaeth a chynnig sylwadau ar eich arferion a'ch heriau.

Cadeirydd y Rhwydwaith yw Nicola Poole, Pennaeth Ansawdd a Gwasanaethau Academaidd ym Mhrifysgol De Cymru. Fel rheol mae'n cwrdd tair gwaith y flwyddyn, ac yn cynnal sesiynau trafod rhwng cyfarfodydd ffurfiol o’r Rhwydwaith. Mae'n agored i staff o ddarparwyr addysg uwch sy’n aelodau QAA yng Nghymru, ynghyd â chynrychiolwyr o gyrff cynrychioli myfyrwyr.

Mae Rhwydwaith Ansawdd Cymru’n cynnal trafodaethau a chyflwyniadau’n rheolaidd ar heriau ac arferion allweddol mewn addysg uwch, gan gynnwys:

  • Gwella ansawdd
  • Micro-gymwysterau
  • Ymgysylltiad myfyrwyr
  • Dysgu digidol/cyfunol
  • Canmoliaeth yn sgil Adolygiadau Gwella Ansawdd.

Bydd cyfarfod gwanwyn Rhwydwaith Ansawdd Cymru yn canolbwyntio ar rannu arfer o'r Adolygiad o Brentisiaethau Gradd (Cymru).

Comisiynwyd QAA gan Gyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru (CCAUC) i gynnal adolygiad o Brentisiaethau Gradd yng Nghymru ar gyfer y flwyddyn academaidd 2020-21. Roedd yr adolygiad yn ymwneud â Phrentisiaethau Gradd a ariennir trwy CCAUC yn unig, sef y rhai sydd wedi bod ar gael fel rhan o gynllun peilot ers 2018-19, gan gwmpasu tri maes blaenoriaeth: Digidol, Peirianneg a Gweithgynhyrchu Uwch. Cymerodd 8 o brif ddarparwyr addysg uwch Cymru ran yn yr adolygiad, a chyhoeddwyd adroddiad trosolwg ar 5ed Hydref 2021.

Defnyddiodd yr adolygiad y Datganiad Nodweddion Addysg Uwch mewn Prentisiaethau QAA fel cyfeirbwynt allweddol ar gyfer yr adolygiad, a nodwyd arfer da ac argymhellion ar gyfer y dyfodol.

Mae'r canfyddiadau yn yr adroddiad trosolwg wedi'u strwythuro ar y themâu canlynol:

  • Cynllunio a datblygu rhaglenni
  • Dulliau ar gyfer cyflwyno rhaglenni
  • Dysgu ac addysgu
  • Cefnogi cyflawniad prentisiaid
  • Asesiad

Bydd y cyfarfod hwn o Rwydwaith Ansawdd Cymru yn cefnogi’r arfer da a rennir gan y sector a nodwyd yn yr adolygiad.


Cofrestru

Gallwch weld rhagor o wybodaeth am y digwyddiad yma, gan gynnwys sut i gadw eich lle, ar ein gwefan gofrestru