Neidio i'r prif gynnwys Datganiad Hygyrchedd

Rhwydwaith Ansawdd Cymru – cyfarfod cyfamserol

Dyddiad: Rhagfyr 2 - 2021
Lleoliad: Ar-lein
Dydd Iau 2il Rhagfyr, 13:00 – 14:00 

Mae Rhwydwaith Ansawdd Cymru (RhAC) yn grŵp dan arweiniad y sector sy’n derbyn cefnogaeth gan QAA. Ei nod yw darparu cymorth i ymarferwyr ansawdd yng Nghymru ar faterion polisi ac arfer mewn meysydd sy'n ymwneud ag ansawdd dysgu ac addysgu, sicrwydd ansawdd a gwella ansawdd. Amcan y Rhwydwaith yw mynd ati ar y cyd i wella addysg uwch yng Nghymru, drwy rannu gwybodaeth a chynnig sylwadau ar eich arferion a'ch heriau.

Cadeirydd y Rhwydwaith yw Nicola Poole, Pennaeth Ansawdd a Gwasanaethau Academaidd ym Mhrifysgol De Cymru. Fel rheol mae'n cwrdd tair gwaith y flwyddyn, ac yn cynnal sesiynau trafod rhwng cyfarfodydd ffurfiol o’r Rhwydwaith. Mae'n agored i staff o ddarparwyr addysg uwch sy’n aelodau QAA yng Nghymru, ynghyd â chynrychiolwyr o gyrff cynrychioli myfyrwyr.

Mae Rhwydwaith Ansawdd Cymru’n cynnal trafodaethau a chyflwyniadau’n rheolaidd ar heriau ac arferion allweddol mewn addysg uwch, gan gynnwys:

  • Gwella ansawdd
  • Micro-gymwysterau
  • Ymgysylltiad myfyrwyr
  • Dysgu digidol/cyfunol
  • Canmoliaeth yn sgil Adolygiadau Gwella Ansawdd.

Cofrestru

Gallwch weld rhagor o wybodaeth am y digwyddiad yma, gan gynnwys sut i gadw eich lle, ar ein gwefan gofrestru