Neidio i'r prif gynnwys Datganiad Hygyrchedd

Cronfa Buddsoddiad ac Adferiad Addysg Uwch (HEIR): Digwyddiad Rhannu Arfer QAA

Dyddiad: Medi 15 - 2021
Lleoliad: Ar-lein
Dydd Mercher 15fed Medi

Bydd QAA yn cynnal Digwyddiad Rhannu Arfer ddydd Mercher 15fed Medi fel rhan o brosiect cydweithredol Cronfa Buddsoddiad ac Adferiad Addysg Uwch (HEIR) dan arweiniad Prifysgol Glyndŵr Wrecsam ar ran Rhwydwaith Dysgu ac Addysgu (LTN) Prifysgolion Cymru.

Bydd y digwyddiad yn cael ei gadeirio gan Ddirprwy Brif Weithredwr presennol QAA a'n Prif Weithredwr newydd, Vicki Stott, ar ein platfform rhithiol: EventsAir.

Yn y digwyddiad, bydd QAA yn adrodd ar ddeilliannau'r Adolygiad o Ddysgu Digidol a gomisiynwyd trwy'r prosiect cydweithredol; bydd yn cyfrannu at gynllun gwella dysgu digidol ar draws y sector am y ddwy flynedd academaidd nesaf. Yn ogystal â hynny, byddwn yn croesawu siaradwyr ac arbenigwyr rhyngwladol ym maes dysgu digidol a chyfunol ac yn adrodd ar allbynnau eraill o'r prosiect cydweithredol, gan gynnwys prosiect canfyddiadau myfyrwyr o ddysgu digidol dan arweiniad Prifysgol Abertawe, yn ogystal â Gwaith y Coleg Cymraeg Cenedlaethol.

Mae’r digwyddiad hwn yn agored i ddarparwyr addysg uwch yng Nghymru a’u cyrff cynrychioli myfyrwyr, yn ogystal â chyrff yn y sector Cymreig. Bydd eich darparydd/mudiad yn ymddangos yn ddangoslen wrth gofrestru. Mae croeso i chi gysylltu ag adran ddigwyddiadau QAA ar Events@qaa.ac.uk os oes gennych chi unrhyw ymholiadau.


Cofrestru

Gallwch weld rhagor o wybodaeth am y digwyddiad yma, gan gynnwys sut i gadw eich lle, ar ein gwefan gofrestru