Neidio i'r prif gynnwys Datganiad Hygyrchedd

Ein gwaith yn Lloegr

Rydym yn gweithio gyda'r Swyddfa Myfyrwyr a'r darparwyr i sicrhau ansawdd yr addysg uwch yn Lloegr.

Ein gwaith yn yr Alban

Mae QAA Scotland yn gweithio gyda Chyngor Cyllido'r Alban i sicrhau ansawdd yr addysg uwch yn yr Alban.

Ein gwaith yng Nghymru

Rydym yn gweithio gyda Chyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru i sicrhau ansawdd yr addysg uwch yng Nghymru.

Gweithio'n rhyngwladol

Mae'r Deyrnas Unedig yn chwarae rhan flaenllaw ym maes addysg uwch ryngwladol. Mae gan QAA rôl arweiniol yng nghyswllt datblygiadau rhyngwladol mewn safonau ac ansawdd.