Neidio i'r prif gynnwys Datganiad Hygyrchedd

Mae'rdudalen hon ar gaelyn y Saesneg ynunig.


Ein hegwyddorwrthwneudeingwaithyng Nghymru yw y byddwnyntrin yr ieithoedd Cymraeg a Saesneg yngyfartal ac yncydymffurfio â Mesur y Gymraeg (Cymru) 2011 fel y mae'nberthnasoli ni.


Felly, mae'rtudalennauhynny ar eingwefansy'nymwneud â'n gwaithyng Nghymru ar gaelyn y Gymraeg hefyd.