Neidio i'r prif gynnwys Datganiad Hygyrchedd

Mae'rdudalen hon ar gaelyn y Saesneg ynunig.


Ein hegwyddor wrth wneud ein gwaith yng Nghymru yw y byddwn yn trin yr ieithoedd Cymraeg a Saesneg yn gyfartal ac yn cydymffurfio â Mesur y Gymraeg (Cymru) 2011 fel y mae'n berthnasol i ni.


Felly, mae'rtudalennauhynny ar eingwefansy'nymwneud â'n gwaithyng Nghymru ar gaelyn y Gymraeg hefyd.