Neidio i'r prif gynnwys Datganiad Hygyrchedd

Caerloyw


Mae Caerloyw'n ddinas amlddiwylliannol wedi'i hamgylchynu gan gefn gwlad Swydd Gaerloyw, sy'n cynnwys Fforest y Ddena, Dyffryn Stroud a Bryniau Cotswold. Mae ganddi boblogaeth o oddeutu 120,000 a hanes cyfoethog, gyda sylfeini Rhufeinig ac eglwys gadeiriol ganoloesol wych.


O'n swyddfa yng Nghaerloyw gallwn edrych i lawr dros y dociau hanesyddol, lle mae popeth i'w gael o farchnadoedd y ffermwyr i'r Ŵyl Llongau Hwylio flynyddol. Am ein bod gerllaw Ceiau Caerloyw, gallwn gerdded yn hawdd i'r siopau, at fwytai ac at gampfa.


Glasgow


Yma yn ninas fwyaf yr Alban mae llawer o fusnesau blaenllaw'r wlad ac mae llu o safleoedd chwaraeon a lleoliadau diwylliannol a chymdeithasol. Mae'r ddinas yn cynnal amrywiaeth o ddigwyddiadau a chanddi'r unig eglwys gadeiriol yn yr Alban sydd wedi sefyll ers yr oesoedd canol. Oddi yma, mae'n hawdd cyrraedd cefn gwlad prydferth a golygfeydd arfordirol.


Mae ein swyddfa yn Glasgow yng nghanol dinas Glasgow, ar Bothwell Street, rhwng Hope Street a Wellington Street.


Llundain


Yn Llundain, rydym yn rhannu'r swyddfa gyda'r Cydbwyllgor Systemau Gwybodaeth (JISC), nepell o Sgwâr Trafalgar. Mae llu o brif atyniadau twristiaeth Llundain yn y strydoedd cyfagos, o Golofn Nelson i Covent Garden, o'r enwog West End i'r London Eye. Mae cymaint o bethau i'w mwynhau yma.