Neidio i'r prif gynnwys Datganiad Hygyrchedd

Rydym yn ymfalchïo yn y gwaith a wnawn a chredwn mai ein pobl sy'n ein galluogi i gefnogi myfyrwyr a'r sector addysg uwch yn llwyddiannus. Rydym yn penodi pobl sydd â'r arbenigedd a'r sgiliau priodol i'n helpu i gyflawni ein gweledigaeth, ac sydd â'r un brwdfrydedd â ni dros sicrhau'r safonau gorau ym maes addysg uwch.


Rydym yn cynnig cyfleoedd gweithio hyblyg, hawliau gwyliau gwell a ffocws ar ddarparu cyfleoedd dysgu a datblygu i bawb sy'n gweithio i ni. Rydym yn darparu amgylchedd gwaith sy'n iach a diogel a diwylliant corfforaethol sy'n hybu amrywiaeth, cynwysoldeb a pharch.


Nid yw QAA yn aros yn llonydd. Rydym yn datblygu'n barhaus er mwyn sicrhau ein bod yn parhau i ateb anghenion y rheiny yr ydym yn eu cefnogi yn y DU a thramor.

QAA Cymdeithasol

Credwn mewn cael hwyl a chefnogi'r gymuned yr ydym yn gweithio ynddi. Mae ein Grŵp Cymdeithasol yn arwain ein gwaith elusennol ac yn trefnu gweithgareddau codi arian drwy gydol y flwyddyn – o gystadlaethau pobi cacennau i rasys noddedig a chwisiau. Pob blwyddyn, mae ein staff yn dewis elusen i'w chefnogi ac, yn 2018, rydym yn codi arian at Ganolfan Gymorth Trais a Cham-drin Rhywiol Swydd Gaerloyw.

Ein Gwerthoedd

Mae ein strategaeth a'r modd yr ydym yn gweithio wedi'u tanategu gan bum gwerth craidd sy'n siapio popeth a wnawn.