Neidio i'r prif gynnwys Datganiad Hygyrchedd

QAA Cymdeithasol

Credwn mewn cael hwyl a chefnogi'r gymuned yr ydym yn gweithio ynddi. Mae ein Grŵp Cymdeithasol yn arwain ein gwaith elusennol ac yn trefnu gweithgareddau codi arian drwy gydol y flwyddyn – o gystadlaethau pobi cacennau i rasys noddedig a chwisiau. Pob blwyddyn, mae ein staff yn dewis elusen i'w chefnogi ac, yn 2018, rydym yn codi arian at Ganolfan Gymorth Trais a Cham-drin Rhywiol Swydd Gaerloyw.

Ein Gwerthoedd

Mae ein strategaeth a'r modd yr ydym yn gweithio wedi'u tanategu gan bum gwerth craidd sy'n siapio popeth a wnawn.