Prif feysydd ein gwaith

  • Gosod a monitro'r safonau ar gyfer addysg uwch y DU gan gynnwys datblygu Cod Ansawdd Addysg Uwch y DU.
  • Gosod a monitro'r safonau ar gyfer cyrsiau Diploma Mynediad i AU. Rydym hefyd yn trwyddedu'r asiantaethau sy'n datblygu, yn cymeradwyo ac yn monitro'r cyrsiau hyn. Gallwch ganfod rhagor o wybodaeth ar ein gwefan ‘Mynediad i AU’.
  • Darparu cyngor a chefnogaeth mewnperthynas ag ansawdd a safonauibrifysgolion a cholegau, cyrff y sector addysguwch a llywodraethau.
  • Rhoi cyngor arbenigol i lywodraethau ar geisiadau am bwerau dyfarnu graddau a'r hawl i gael ei galw'n brifysgol ledled y DU.
  • Adolygu addysg uwch y DU lle bynnag y mae'n cael ei darparu ledled y byd a chyhoeddi adroddiadau ar y canfyddiadau.
  • Ymchwilio cwynion ( pryderon) am ansawdd a safonau academaidd mewn addysg uwch.
  • Cynnig hyfforddiant, arweiniad a digwyddiadau i helpu darparwyr addysg uwch y DU i ddatblygu a gwella eu prosesau sicrhau ansawdd eu hunain.
  • Darparu gwasanaethau hyfforddi ac ymgynghori a gwasanaethau rhyngwladol i ddatblygu dulliau o sicrhau ansawdd addysg uwch yn y DU a thrwy'r byd i gyd i weithwyr proffesiynol, sefydliadau a llywodraethau.

Strategaeth 2017-20: Badeiladu ar Ansawdd Byd-Eang O'r Radd Flaenaf

Dyddiad cyhoeddi: 10 Mai 2017

I ategu ein gwaith, a'n gweledigaeth am gadw addysg uwch y DU ymysg y gorau yn y byd drwy ei sicrhau'n annibynnol, rydym yn cyflwyno strategaeth QAA ar gyfer 2017-20, ‘Adeiladu ar Ansawdd Byd-eang o'r Radd Flaenaf’.

Manylion y ddogfen
Awdur: QAA
Fformat: PDF
Maint y ffeil: 660 KB