Neidio i'r prif gynnwys Datganiad Hygyrchedd

Ein Gwaith

Mae prif feysydd gwaith QAA yn cynnwys Adolygiadau Addysg Uwch, Mynediad i AU, Cod Ansawdd y DU a rhoi cyngor a chyfarwyddyd.

Datblygu polisïau a gwaith ymchwil

Rydym yn datblygu briffiau am bolisïau ar faterion sy'n bwysig i'r sector addysg uwch ac yn rhoi tystiolaeth ac ymatebion i ymgynghoriadau.