Neidio i'r prif gynnwys Datganiad Hygyrchedd

 

Yn dilyn adborth a dderbyniwyd gan ein Haelodau QAA yng Nghymru, mae QAA Cymru wedi lansio menter welliant newydd er budd y sector a myfyrwyr yng Nghymru.

 

Nod ein Prosiectau Gwelliant Cydweithredol yw dod ag Aelodau QAA yng Nghymru ynghyd i gydweithredu ar waith sydd o fudd i bawb sy’n ymwneud â’r fenter. Byddant yn derbyn cymorth gan QAA Cymru ar ffurf cyllido a rhywfaint o gefnogaeth gan staff

 

Mae QAA Cymru wedi gweithio gyda Rhwydwaith Dysgu ac Addysgu Prifysgolion Cymru ac Aelodau QAA i ddynodi themâu a phynciau posibl ar gyfer cydweithredu, sydd â'r potensial i ychwanegu gwerth i'r sector cyfan ar ôl eu cwblhau.

 

 

Dysgu o / myfyrio ar COVID-19

 • Dysgu cyfunol
 • Agwedd dim anfantais

Llais / ymgysylltu â myfyrwyr

 • Cyrhaeddiad myfyrwyr CALlE
 • Cynhwysiad a chydnabod profiadau myfyrwyr unigol
 • Ymgysylltiad myfyrwyr â phartneriaid cydweithredol
 • Dadansoddeg data / dysgwyr

Asesiadau / staff academaidd

 • Gwella asesu a hyblygrwydd asesu (gan gynnwys asesiadau ar-lein)
 • Ymgysylltu academyddion â QAA

Themâu sylfaenol

 • Themâu o Adolygiadau Gwella Ansawdd
 • Gweithio gyda chyrff eraill yn y sector
 • Dwyieithrwydd

Please note that this list is not exhaustive, and we welcome expressions of interest on any topic.

Adnoddau prosiect

Gwybodaeth bellach

Gallwch ddod o hyd i wybodaeth gefndir am y gwaith hwn ar ein Gwefannau Adnoddau’r Aelodaeth.

 

Adnoddau o Sesiwn Cynllunio Gwelliant QAA Cymru, dydd Mawrth 15 Rhagfyr: recordiad o’r cyflwyniad, cyflwyniad, cofnod ysgrifenedig