Neidio i'r prif gynnwys Datganiad Hygyrchedd

Mae'r Asiantaeth Sicrhau Ansawdd mewn Addysg Uwch (QAA) yn bartner ym mhrosiect cydweithredol y Gronfa Buddsoddi ac Adfer Addysg Uwch (HEIRF) dan arweiniad Prifysgol Wrecsam Glyndŵr ar ran Rhwydwaith Dysgu ac Addysgu Prifysgolion Cymru (LTN).

 

 Nod cyffredinol y prosiect yw cynnal a gwella dysgu digidol ledled Cymru. Rôl QAA yw ymgymryd ag adolygiad thematig er mwyn deall y gwaelodlin o ran ansawdd ar gyfer dysgu digidol.

 

Cynlluniwyd yr adolygiad i gyfrannu at ddatblygiad cynllun gwella dysgu digidol ar draws y sector ar gyfer y ddwy flynedd academaidd nesaf, a bydd y canfyddiadau'n cael eu cyflwyno mewn Digwyddiad Rhannu Arfer wedi’i drefnu gan QAA ym mis Medi 2021.

 

Cynlluniwyd y dull o weithredu i alluogi cynnal adolygiad tebyg ar ddiwedd y prosiect yn 2022-23 i fesur cynnydd yn erbyn y cynllun gwella dysgu digidol (cyn belled â bod arian ar gael).

 

Bydd QAA yn adrodd yn ôl ar feysydd arfer sy'n dod i'r amlwg a datblygiadau sy'n ymwneud â dysgu digidol ar lefel sector. Nid yw'n adolygiad rheoliadol ac ni fydd yn gwneud dyfarniadau nac yn darparu deilliannau ar gyfer darparwyr unigol.