Neidio i'r prif gynnwys Datganiad Hygyrchedd

Prifysgol Metropolitan Caerdydd

www.cardiffmet.ac.uk/cymraeg

Yr adroddiadau diweddaraf

Adolygiad Gwella Ansawdd, Prifysgol Fetropolitan Caerdydd, Yr Adroddiad Canlyniadau, Ionawr 2021

Dyddiad cyhoeddi: 07 Ebr 2021

Adolygiad Gwella Ansawdd, Prifysgol Fetropolitan Caerdydd, Yr Adroddiad Technegol, Ionawr 2021

Dyddiad cyhoeddi: 07 Ebr 2021

Canfyddiadau

  • Mae'r darparwr yn bodloni gofynion Rhan 1 y Safonau a Chanllawiau Ewropeaidd (ESG) o ran sicrhau ansawdd mewnol
  • Mae'r darparwr yn bodloni gofynion rheoleiddiol sylfaenol perthnasol y Fframwaith Asesu Ansawdd ar gyfer Cymru

Nodiadau pwysig

Mewn ymateb i'r canfyddiadau sydd wedi'u nodi yn yr Adolygiad Gwella Ansawdd, cyhoeddodd y darparwr gynllun gweithredu.

Yr adroddiad blaenorol