Neidio i'r prif gynnwys Datganiad Hygyrchedd

Prifysgol Cymru

http://www.wales.ac.uk/cy

Yr adroddiadau diweddaraf

Canfyddiadau

  • Gwelwch yr adroddiad diweddaraf i gael manylion.

Nodiadau pwysig

Adroddiadau ar bryderon ymchwiliad

2012

Adroddiad yw hwn ar ymchwiliad i agweddau ar y berthynas flaenorol rhwng Prifysgol Cymru a Finance and Business Training Ltd (FBT) a'r London School of Business and Finance (UK) Ltd (LSBF). 

Cynhaliwyd yr ymchwiliad, a oedd yn canolbwyntio ar gampws FBT yn Birmingham, yn sgil ymholiad cychwynnol i dri chais ffurfiol drwy gynllun Pryderon am safonau academaidd ac ansawdd yr ASA.

Datganiad i lofnodi cynllun gweithredu Prifysgol Cymru (10 Medi 2013)

O ganlyniad i'r ymchwiliad i Brifysgol Cymru am ei phartneriaeth gydweithredol â Finance and Business Training Ltd a'r London School of Business and Finance, cyflwynodd y Brifysgol gynllun gweithredu i ymdrin â'r argymhellion.

Yn dilyn ystyriaeth o'r cynllun gweithredu a'r dystiolaeth gefnogol, mae ASA yn fodlon bod y camau gweithredu angenrheidiol wedi'u cymryd erbyn hyn.

2011

Mae hwn yn adroddiad am ymchwiliad i reolaeth Prifysgol Cymru ar dair partneriaeth dramor: Turning Point Business School, Singapôr (TPBS); Accademia Italiana, Bangkok (AIB); a Fazley International College, Kuala Lumpur (FIC). 

Cafwyd yr ymchwiliad yn dilyn cwynion a dderbyniwyd gan fyfyrwyr o TPBS ym mis Ionawr 2011 a phryderon a fynegwyd gan raglen ar y BBC am AIB a FIC ym mis Tachwedd 2010.

Datganiad i lofnodi cynllun gweithredu Prifysgol Cymru (10 Medi 2013)

O ganlyniad i'r ymchwiliad i Brifysgol Cymru am ei phartneriaeth gydweithredol â Turning Point Business School, Accademia Italiana and Fazely International College, cyflwynodd y Brifysgol gynllun gweithredu i ymdrin â'r argymhellion.

Yn dilyn ystyriaeth o'r cynllun gweithredu a'r dystiolaeth gefnogol, mae ASA yn fodlon bod y camau gweithredu angenrheidiol wedi'u cymryd erbyn hyn.

Yr adroddiadau blaenorol